Members.Designer.vn

Danh Sách Thành viên

Các thành viên đều có tài khoản tại Khaitri.net

Các trung tâm của chúng tôi

Designer.Reviewers.vn - Trung tâm Review đánh giá

Designer.institutes.vn - Trung tâm nghiên cứu

Designer.Epublisher.vn - Nhà xuất bản

Designer.Museum.vn - Bảo tàng trực tuyến

Các group chuyên ngành

Graphic.Designer.vn - Group thiết kế đồ họa

Fashion.Designer.vn - Group thiết kế thời trang

Designer.Adviser.vn - Group chuyên gia tư vấn mỹ thuật

Designer.Lecturer.vn - Group giảng viên mỹ thuật

Designer.Counselor.vn - Group cố vấn học đường ngành mỹ thuật

Các Team và liên minh

HAU.Designer.vn – Liên Minh Designer HAU (Đại học Kiến trúc Hà Nội HAU.edu.vn)

UAH.Designer.vn – Liên Minh Designer UAH (Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn)

Các thành viên chính thức

Thành viên được kết nạp mới nhất sẽ hiển thị trên cùng

[Minh họa] YourName.Designer.vn - Your Name

Các thành viên không chính thức

Bấm vào nút bên dưới để xem danh sách thành viên không chính thức và tất cả thành viên tại Khaitri.net